Kära Ung Vänster!

Man kan inte bli annat än rörd när man ser hur
Ung Vänster pryder torget med banderoll, fantastiska tal,
ljuv musik och häftig eldshow!
Jag får en en gång bevisat för mig att vi måste vara
det mest engagerade ungdomsförbundet, dom som synd mest,
dom som hörs mest, och dom som kämpar mest!
Och det är fantastiskt att höra vilka talanger till talare som kommer
från just vårt förbund. Vilket engagemang som bor i
medlemmarna och vilken kämparglöd som aldrig tar slut!
.
I lördags mellan 13-14 höll Ung Vänster en manifestation mot Israels
okupation av Palestina, och det var helt fantastiskt!
Vi visade att vi fortfarande bryr oss om våra medmänniskor
fast media har slutat uppmärksamma det, och vi visade att
vi aktivt, hela tiden, kämpar för en förändring!
.
Jag är stolt att just jag får vara en del av ett så fantastiskt ungdomsförbund
som Ung Vänster!
.
Bilder från lördagens manifestation:
.
.
.
.
.
Och efter manifestationen blev de pizza å grillning i bolougner!
<3

1 maj

Upp trälar uti alla stater,
Som hungern bojor lagt uppå.
Det dånar ut i rättens krater,
snart skall utbrottets timma slå!
Störtas skall det gamla snart i gruset,
slav stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli!
Upp till kamp emot kvalen,
sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär!
Upp till kamp emot kvalen,
sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär!!
Arbetare, i stad, på landet,
en gång skall jorden bliva vår!
När fast vi knyta syskonbandet
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta
men när vi nu till vårt försvar
en dag en gräns för dessa sätta
skall solen stråla mera klar!

Upp till kamp emot kvalen,
sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär!
Upp till kamp emot kvalen,
sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär!!RSS 2.0